Wobbler để bàn đế nhựa OCB có màu xanh lá tương đồng màu logo OCB.

Wobbler để bàn kẹp cá sấu trên giúp tối thiểu phần che khuất nội dung in ấn và đặc biệt kẹp cá sấu có răng cưa nên giữ sản phầm in ấn chắc chắn hơn các loại kẹp khác.
wobbler-để-bàn
Wobbler để bàn
Tiện ích kẹp trên giúp OCB bank thay đổi nội dung hàng tháng,theo từng chương trình.
wobbler-để-bàn
Wobbler để bàn
Wobbler để bàn tiện dụng khi để trên bàn làm việc nhân viên hay trong các quầy giao dịch.
wobbler-để-bàn
Wobbler để bàn
wobbler-để-bàn
Wobbler để bàn