POSM cung cấp hanger giấy móc vải, bảng kẹp vải mẫu, bảng treo vải mẫu không in ấn.
hanger-giấy-móc-vải
hanger giấy móc vải
Bảng kẹp vải, bảng mẫu vải trắng nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng cần gấp, số lượng không nhiều hoặc chạy chương trình có nhiều nội dung,...

hanger-giấy-móc-vải
hanger giấy móc vải
Hanger giấy móc vải không in có thể nói là giải pháp giúp khách hàng giải quyết nhanh vấn đề cho chương trình quảng bá mà chi phí cũng không cao. 
hanger-giấy-móc-vải
hanger giấy móc vải
Bảng treo vải mẫu trắng trơn cho phép khách hàng thể hiện thông tin qua hình thức dán nội dung cần thiết lên mặt trắng của hanger. 
hanger-giấy-móc-vải
hanger giấy móc vải
hanger-giấy-móc-vải
hanger giấy móc vải