Hanger móc vải

Treo sản phẩm boxer công ty Đức Giang, Fabric samples treo sản phẩm được sử dụng trưng bày một trong các sản phẩm mới của công ty.
hanger-moc-vai
Hanger móc vải

Hanger móc vải trưng bày

Sản phẩm rất tiện dụng trong các tủ trưng bày, nội dung sample hangers treo in với chất liệu mực nhũ làm nổi bật logo sản phẩm.
hanger-móc-vải

Sản phẩm là sự kết hợp thú vị giữa bảng treo vải - sample hanger và bao bì hộp.
hanger-móc-vải
hanger móc vải

Một sản phẩm boxer sẽ được gấp xếp gọn gàng và nâng niu trên chính sản phẩm bảng treo - hanger treo.
hanger-giay-moc-vai
Hanger giấy móc vải


Xem chi tiết các dự án sản xuất hanger móc vải