Bài đăng

Sample hanger, kẹp treo vải dùng cho vải dày như vải Jean