Bài đăng

Khay sampling đeo nhân viên mời dùng thử sữa Richer Milk

Sticker móc kệ siêu thị

Khay sampling đeo nhân viên tiếp thị

Hanger giấy bồi treo túi kẹo Lavi

Wobbler để bàn quảng cáo có gắn bút

Hanger bảng treo, hanging format treo quảng cáo nước mắm

Wobbler kẹp sắt thân nhựa bánh