Bài đăng

Shelf talker bảng giá, tag giá để bàn, shelf talker quảng cáo

Kẹp bảng giá siêu thị, kẹp mica hai đầu mì Koreno

Móc treo dây nhựa số 7, móc treo dây nhựa lưỡi gà